FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 

pedagogický zbor

 

nepedagogickí pracovníci a zamestnankyne kuchyne

 

I. A - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

I. B - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

I. C - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepkova

 

I. CR - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

II. A - triedna učiteľka PaedDr. Petra Machatová

 

II. B - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

II. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

II. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Sakmárová

 

III. A - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

III. B - triedna učiteľka PaedDr. Jana Pekarová

 

III. C - triedna učiteľka Mgr. Viera Rosová

 

III. CR - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková, zastupujúca triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 


IV. A - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 


IV. B - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 


IV. C- triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová

 


IV. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková