FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci kuchyne a praktikant

 


nepedagogickí pracovníci

 

I. A - triedna učiteľka PaedDr. Petra Machatová

 

I. B - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

I. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

I. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Sakmárová

 

II. A - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

II. B - triedna učiteľka PaedDr. Jana Pekarová

 

II. C - triedna učiteľka Ing. Silvia Gallová

 

II. CR - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 


III. A - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 


III. B - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 


III. C- triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 


III. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 


IV. A - triedna učiteľka, Mgr. Alena Bocmanová

 

IV. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

IV. C - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

IV. CR - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová