FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci kuchyne a praktikant

 


nepedagogickí pracovníci a pani riaditeľka

 

I. A - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

I. B - triedna učiteľka PhDr. Jana Pekarová

 

I. C - triedna učiteľka Ing. Silvia Gallová

 

I. CR - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 


II. A - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 


II. B - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 


II. C- triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 


II. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 


III. A - triedna učiteľka, Mgr. Alena Bocmanová

 

III. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

III. C - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

III. CR - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová

 

IV. A - triedna učiteľka Ing. Ivana Rybnikárová

 

IV. B - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková

 

IV. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

IV. CR - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská