FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci kuchyne a praktikanti

 


nepedagogickí pracovníci a pani riaditeľka

 


I. A - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 


I. B - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 


I. C- triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 


I. CR - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 


II. A - triedna učiteľka, Mgr. Alena Bocmanová

 

II. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

II. C - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

II. CR - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová

 

III. A - triedna učiteľka Ing. Ivana Rybnikárová

 

III. B - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková

 

III. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

III. CR - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

IV. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

IV. B - triedny učiteľ Mgr. Marek Zelenák

 

IV. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 

IV. D - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

IV. CR - triedna učiteľka Mgr. Beáta Rusňáková