FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci kuchyne a praktikanti

 

 

I. A - triedna učiteľka Mgr. Lenka Fáberová, Mgr. Alena Bocmanová

 

I. B - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková

 

I. C - triedna učiteľka Ing. Jana Sališová

 

1. CR - triedna učiteľka Ing. Marta Juráňová

 

II. A - triedna učiteľka Ing. Ivana Rybnikárová

 

 

II. B - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková

 

II. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

II. CR - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

III. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

III. B - triedna učiteľka PaedDr. Petra Machatová, Mgr. Marek Zelenák

 

III. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 

III. D - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

III. CR - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská, Mgr. Viera Medňanská

 

IV. A - triedna učiteľka PhDr. Jana Pekarová

 

IV. B - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 

 

IV. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová

 

IV. D - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 

IV. E - triedna učiteľka Ing. Jana Sakmárová