FOTOGALÉRIA ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY - ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

 

pedagogický zbor

 

zamestnanci

 

1. A - triedna učiteľka Ing. Ivana Rybnikárová

 

1. B - triedna učiteľka PhDr. Eva Otepková

 

1. C - triedna učiteľka Ing. Zlata Mudrochová

 

1. CR - triedna učiteľka Mgr. Viera Medňanská

 

2. A - triedny učiteľ Ing. Branislav Černek

 

2. B - triedna učiteľka PaedDr. Petra Machatová

 

2. C - triedna učiteľka PhDr. Alžbeta Londáková

 

2. D - triedna učiteľka PhDr. Anna Držíková

 

2. CR - triedna učiteľka Ing. Gabriela Vrbovská, Mgr. Viera Medňanská

 

3. A - triedna učiteľka PhDr. Jana Pekarová

 

3. B - triedna učiteľka PhDr. Iveta Hazuchová

 

3. C - triedna učiteľka Mgr. Mária Mastihubová

 

3. D - triedna učiteľka Ing. Jana Mrázková

 

3. E - triedna učiteľka Ing. Jana Sakmárová

 

4. A - triedna učiteľka Mgr. Alena Bocmanová

 

4. B - triedny učiteľ Mgr. František Polesňák

 

4. C - triedna učiteľka Ing. Antónia Černeková

 

4. D - triedna učiteľka Ing. Monika Hladíková

 

4. E - triedna učiteľka Mgr. Anna Gáliková