Dobrovoľníci na CHALLENGE DAY 2016

Tretí ročník Challenge Day v Senici sa uskutočnil pod organizačnou taktovkou Mesta Senica a Informačného centra Europe Direct Senica.

30 študentov našej školy  tvorilo veľkú rodinu dobrovoľníkov na senických základných školách pri jenotlivých športových aktivitách. Žiaci s učiteľmi prichádzali podľa programu na jednotlivvé stanoviská a my sme zapisovali výkony pri štafete,  šprinte, skoku z miesta, behu cez prekážky, skákaní cez švihadlo, člnkovanie.... Horúce počasie, veľa malých i väčších detí vyvolali aj stres a napätie, no všetko sa napokon podarilo.  Už teraz sa tešíme sa na 4. ročník Challenge Day 2017!

V.M.

Opäť na Župnom festivale.

9. mája v Trnave na festivale hudby, tanca a spevu našu školu zastupovali Benedikt Cintula z III. B a Samo Blažek z II. B. Predstavili sa v bloku moderná hudba a spev. Publikum odmenilo oboch zaslúženým potleskom, pretože boli jediní, ktorí sa popri interpretácii piesní a produkcie skupiny One Direction, predstavili i s vlastnou tvorbou. Ich vystúpenie spomedzi všetkých študentov Trnavského kraja bolo zapamätateľné a neprehliadnuteľné.

 

Netradičné odovzdávanie maturitných vysvedčení

 

30. mája sme v OA nastúpili do náročného pracovného týždňa, v ktorom sa konali ústne maturitné skúšky. Ráno v aule školy z úst študentky IV. A v príhovore odzneli slová o tom, že študenti 4. ročníka pristupujú s plnou vážnosťou k maturitnému stolu. Učiteľ študentom otvára dvere poznania, no vstúpiť do nich a odovzdať zo seba čo najviac, musia už sami.

Dni náročného týždňa rýchlo ubiehali a prišiel záver maturitných skúšok. V tomto školskom roku bol ten úplný záver štúdia pre IV. A, B, C, CR iný ako po minulé roky. Vedenie školy prišlo s myšlienkou usporiadať 3. 6. slávnostný raut pre študentov i pre celý pedagogický zbor.

V úvodnej časti absolventi z rúk riaditeľky školy za asistencie triednych profesorov prevzali maturitné vysvedčenie. Po oficiálnej časti čakali na prítomných bohato prestreté stoly. Študenti mrdzi sebou i v kruhu svojich učiteľov viedli rozhovory o 4 rokoch strávených v OA. Spomínala a lúčili sa.

Nechýbali pevné stisky rúk a úprimné objatia. V očiach triednych profesoriek, ale i ostatných pedagógov sa zaleskli pri rozlúčke slzy, slzy, ktoré bolo vyjadrením vzájomných vzťahov. Bola v nich úcta, vďaka i láska.

PhDr. Anna Držíková

FOTO Z PODUJATIA (foto J. Kovačechová)

VIENNA – WIEN – VIENNE

 

Výber žiakov 2. 3. roč. sa zúčastnil 2. júna  v sprievode vyučujúcich NEJ poznávacej exkurzie do Viedne. Hlavné mesto nás privítalo slnečnou oblohou, po ktorej sa neskôr preháňali i tmavé mraky. Počasie nám však prialo a všetci sme si užívali pekný deň. Exkurzia po stopách histórie začala prehliadkou nevšednej architektúry pána F. Stowassera – Hundertwassera, pokračovala prehliadkou záhrad zámku Schönbrunn, návštevou Prírodovedného múzea a centra mesta. Záver exkurzie patrí vždy užívaniu si radovánok, ktoré ponúka zábavný park Prater. A tak to bolo i teraz. Našetrené ,,eurká“  sa roztočili v kolesách a kolotočoch alebo vyleteli do vzduchu rôznymi atrakciami.

Opäť jeden pekný deň.                                                 

PhDr. E.Otepková

Začali sa ústne maturitné skúšky

V dňoch 30. mája až 1. júna 88 študentov štvrtého ročníka vykoná poslednú skúšku štvorročného štúdia - maturitnú skúšku.  Prajeme šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

FOTO

„Do najmenších veľhôr Európy“

Pod týmto názvom sme so žiakmi II. CR triedy absolvovali 23. až 25. mája trojdňovú exkurziu do Vysokých Tatier. Program bol prispôsobený možnostiam bezplatnej železničnej prepravy. Po ubytovaní v príjemnom hoteli v Poprade sme sa vybrali objavovať poklady v Spišskej Sobote. V neogotickom kostole sv. Juraja sme videli aj 5 vzácnych vyše päťstoročných drevených oltárov z dielne Majstra Pavla z Levoče. Okrem prehliadky historických centier miest Spišská Sobota, Poprad a Liptovský Mikuláš sme zažili príjemnú atmosféru luxusného päťhviezdičkového hotela Kempinski na Štrbskom Plese. Vďaka nášmu ochotnému sprievodcovi sme sa presvedčili, že aj Slovensko poskytuje návštevníkom špičkové ubytovacie služby s wellnessom. Kondíciu sme si preverili prechádzkou po športovom areáli na Štrbskom Plese a najmä peším výstupom na Hrebienok a k vodopádom Studeného potoka. Boli sme medzi prvými návštevníkmi moderného Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Každý náš krok v ňom bol sprevádzaný zaujímavou atrakciou, napríklad zvukmi zvierat, tónmi, ktoré priradil minerálom hudobný skladateľ, možnosťou vliezť do medvedieho brlohu alebo vojsť do vysokohorskej chaty...
Okrem atraktívneho programu nám po celý čas prialo aj počasie, lebo vietor aj dážď sa nám vyhli. A preto niekedy opäť do videnia, naše krásne Slovensko!

V. M. + M. J.

      Ďalšie foto

Na nudu nebol čas

 

 Študenti 2. roč. už v máji  vedeli, že pôjdu do školy v prírode, do Piesočnej, v Moravskom Sv. Jáne na 3-dňový letný kurz. Vidina toho, že 3 dni nebudú sedieť v škole, bola fantastická. Športové aktivity, ktoré sú s kurzom spojené, nie každého zo začiatku však nadchýnali.

 Ale: pekné prostredie,

        cykloturistika(cyklotrasa smer Kúty, sútok riek Moravy a Dyje),

        pešia turistika (mestečko Hohenau v Rakúsku),

        zelené športy, 

        príjemné počasie,

        celé dni v spoločnosti svojich kamarátov oslovili takmer každého.

 Na nudu nebol čas. Počas každého dňa si žiaci potrénovali svaly (mnohí rodičia by boli príjemne prekvapení z toho, ako ich deti zvládli veľmi dobre cykloturistiku a turistiku) a večer pri táboráku, pri opekaní špekáčkov a gitare p. prof. Polesňáka si príjemne unavené telo odpočinulo a myseľ upokojila. Čas sa našiel i na spoločenské hry a diskotéku. Odpočinutí, plní zážitkov a dojmov a trocha aj smutní, že už je koniec, sa všetci vrátili domov. Foto z kurzu

PhDr. E.Otepková

 

Od sladkostí od Hauswirtha k autám Volkswagenu

 V utorok 24.05. p .prof. Ing. M. Hladíková zorganizovala pre triedu II. C veľmi zaujímavú exkurziu.

Prvá zastávka bola vo fabrike na výrobu čokoládových pochúťok – Schockoladenfabrik Hauswirth v Kittsee. Poverení zamestnanci nás oboznámili s výrobným programom a ukázali nám niektoré prevádzky, v ktorých sa ,,rodia“ čokoládové pochúťky. Najvzrušujúcejšie momenty boli však v podnikovej predajni cukroviniek, ktorú sme všetci zobrali útokom. A bolo z čoho vyberať! Kúpiť si to alebo ono? Alebo všetko? Napokon si každý z nás nejakú čokoládovú,, mlsku“  kúpil, aby potešil nielen seba ale i svoju rodinu.

Druhá zastávka bola v automobilovom koncerne Volkswagen Slovakia v DNV. Obrovský priemyselný komplex , ktorý má rozlohu asi 60 futbalových ihrísk, v nás vzbudzoval rešpekt už pred vstupnou bránou. Dvaja chlapci si nás rozdelili do dvoch skupín, oboznámili nás s bezpečnostnými pokynmi, rozdali každému slúchadlá s mikrofónom a odviedli do podniku. Počas 2 hodín sme videli výrobné haly, boli informovaní o výrobe aut a vôbec o logistike výrobného procesu. Pripadali sme si ako v dráme od K. Čapka R.U.R. Veľké haly s priemyselnými robotmi, automatizovanou výrobou, kde človek vytváral zdanie, že je tam len náhodne, pôsobili veľmi ohromujúco a zaujímavo. V závere sme boli aj unavení (vraj sme prešli asi 15 km), ale bohatší o informácie o ,,skladaní“  auta a o všetkom, čo k tomu patrí.

Bola to zaujímavá, poučná a pekná exkurzia.

PhDr. Eva Otepková

Posledné zvonenie...

V piatok 20. mája sme sa lúčili s našimi štvrtáckymi triedami - so 4. A, B, C, CR.
Vždy pri takejto rozlúčke máme pocity nostalgie, že 4 roky, ktoré sme spolu prežili, rýchle ubehli a je koniec, pre štvrtákov to bolo v piatok posledné zvonenie.
Najmä triedne učiteľky sa neubránili slzám dojatia pri pohľade na svojich veľkých dospelákov.
Študenti si na rozlúčku s pedagógmi pripravili pekný program a v emotívnom prejave  Krištofa Huťťu zo 4. A, bolo cítiť úprimné vyznanie úcty profesorskému zboru a vďaku za vedomosti, ktoré žiaci počas tých 4 rokov v OA získali.
Vedenie školy vytvára študentom optimálne podmienky na štúdium, začo štvrtáci vyjadrili vďaku kyticami kvetov.
4 roky ubehli, na študentov čaká v týždni od 30. mája - 1. júna dôležitá skúška - ústna maturita.
Milí naši štvrtáci, celý pedagogický kolektív vám drží palce. Prajeme šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

FOTO z rozlúčky

PhDr. Anna Držíková

   

Projekt €uro študent

Trojdňový projekt organizovala Stredoškolská študentská únia Slovenska v Dobrej Vode. Z našej školy sa zúčastnili 3 žiačky druhého ročníka (Baďurová, Enevová, Kollárová). Súčasťou vzdelávania boli rôzne workshopy, prednášky, práca na vlastnom projekte, teambuildingy a opekačka. Študentky získali skúsenosti s autoritatívnou komunikáciou, nové informácie o EÚ, o súdnom procese a čo všetko stojí za realizáciou projektu. Boli sme členmi dvoch najúspešnejších tímov, ktoré vypracovali projekty s názvami „Nemé tváre“ a „Bratislava can dance“ získali peniaze na ich realizáciu. Srdečne Vás na ne pozývame.

Baťova manažérska olympiáda 2016

 

Olympiádu organizuje Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, celkovo sa zapojilo do predkola 2407 študentov zo 109 stredných škôl Českej a Slovenskej republiky.

Predkola 8. ročníka  olympiády sa zúčastnilo 47 študentov tretieho ročníka našej školy. Test študenti riešili 11. 4. 2016 on-line formou z učební VT v systéme Moodle cez webovú stránku univerzity. Test bol rozdelený do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný svetový prehľad, ekonómia, manažment a marketing a anglický jazyk.

Do finálového kola postupuje 100 najlepších študentov zo všetkých zúčastnených.

Výsledky našich žiakov

Milan Ušiak, III. A

Benedikt Cintula, III. B

-          títo študenti postupujú do finálového kola, ktoré sa uskutoční

17. júna 2016 v Zlíne.

BLAHOŽELÁME!

Ďalší v poradí bez postupu sa umiestnili:

Dominika Lišková, III. C

      Dárius Mihál, III. C

      Katarína Miklovičová, III. C

Ing. Zlata Mudrochová

 

 R.

1. C vo Vetropaku

13. apríla 2016 žiaci 1. C triedy navštívili v rámci predmetu ekonomika a tovaroznalectvo firmu Vetropack, s. r. o. v Nemšovej, ktorá patrí k popredným výrobcom obalového skla pre nápoje a potravinársky priemysel v Európe.

Tento podnik vyrába okolo 200 druhov sklených obalov, k najväčším zákazníkom patria výrobcovia liehovín, pivovary, vinárske závody, výrobcovia nealkoholických nápojov...

 Žiaci sa oboznámili s celým výrobným procesom, videli spôsoby skladovania hotových sklených výrobkov, veľmi zaujímavá bola linka na triedenie a úpravu vyzbieraných črepov, ktoré tvoria podstatnú časť surovín na výrobu obalového skla.

Za služby v odbore recyklácie táto firma získala cenu Slovak Gold a v roku 2012 dokonca najvyššie ocenenie Grand Prix Slovak Gold. To sa udeľuje podnikom, ktoré okrem ekonomických výsledkov kladú do popredia tiež blaho zamestnancov, životné prostredie a investície do rozvoja.

 Ing. Hladíková, Ing. Prandová

 

X. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK – apríl 2016

Rýchle nôžky našej žiačky Dominiky Juráčkovej z II. C stihli dobehnúť do cieľa tak, že Dominika sa umiestnila na 3. mieste v športovej disciplíne BEH NA 1500 m DIEVČATÁ a získala pre našu školu bronzovú medailu.

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

PhDr. E. Otepková

 

 

 

 

Ich úspech nás potešil

 

2. miesto v Krajskom kole SOČ – takéto vynikajúce  umiestnenie dosiahli študentky z III. B Monika Varcholová a Petra Varsíková v Krajskom kole SOČ  8. apríla 2016, ktoré sa konalo v SPŠ Trnava.

Dievčatá prezentovali prácu na tému Ekonomická efektívnosť budovania cyklotrás v kategórii Ekonomika a riadenie. Z 12 súťažných prác v tomto odbore zaujali porotu témou. Ich cieľom bolo informovať verejnosť o ekonomickej výhodnosti výstavby cyklotrás prostredníctvom ukazovateľov HDP, čistého ekonomického bohatstva, doby návratnosti a metódy čistej súčasnej hodnoty. Odborným konzultantom bol pán prof. Ing. Branislav Černek.

A prečo si vybrali práve túto tému? Bicyklovanie a budovanie cyklotrás je v súčasnosti aktuálna téma a ony chceli poukázať na ekonomický prínos tejto masovej záľuby. Umiestnenie ich posunulo do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať  27. - 29.04. v Bratislave.

Dnes sa už len málo študentov venuje tejto ušľachtilej činnosti, ktorá si vyžaduje vo voľnom čase štúdium odbornej literatúry, hľadanie prameňov, vytvorenie logickej koncepcie práce a pod. O to je umiestnenie Moniky a Petry cennejšie a škola im za túto prácu ďakuje.

Želáme im ďalšie úspechy!

PhDr. E. Otepková

 

Začali sa praktické maturitné skúšky

 

V dňoch 13. a 14. apríla vykoná 89 študentov 4. ročníka praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Študenti mali možnosť výberu z dvoch foriem maturitnej skúšky:
1. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Odbor obchodná akadémia rieši súvislý príklad z účtovníctva, ekonomiky a hospodárskej korešpondencie v slovenskom a cudzom jazyku. Cestovkári vypracujú itinerár zájazdu, obchodný list a sprievodcovské slova vlastivedného sprievodcu v prvom cudzom jazyku.
2. Obhajoba vlastného projektu. Žiak vypracuje odbornú prácu na určenú tému, napr. Finančná analýza podniku, Podnikateľský plán výrobného podniku, Príprava zájazdu a iné. Obhajoba práce sa uskutoční pred maturitnou komisiou.
Vypracovanie vlastného projektu si tento školský rok zvolil len jeden študent.

V. R.

FOTO

11. ročník súťaže Mladý Európan

Už tradične i tento školský rok sa naša škola zapojila do regionálneho kola Mladý Európan, ktoré sa konalo 6. apríla 2016 v Dome kultúry v Senici. Súťaže sa zúčastnilo 13 trojčlenných družstiev študentov stredných škôl z trnavského kraja. Súťaž pozostávala z vedomostného testu z rôznych oblastí EÚ a jazykovej tajničky. Do finále postúpili tri najlepšie družstvá, ktoré ukázali svoje znalosti v obrazovom kvíze o osobnostiach, dominantách a symboloch EÚ. V silnej konkurencii našim študentom chýbalo troška šťastia a celkovo obsadili krásne druhé miesto. K ich úspechu im blahoželáme!
Najlepším tímom sa stali študenti zo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave. Tretie miesto obsadili študenti z Gymnázia Angeli Merici v Trnave. Našich študentov pripravovala pani profesorka Viera Medňanská.

 

Slávnostné oceňovanie pedagogických a kultúrnych pracovníkov

 

K podujatiam s dlhoročnou tradíciou v meste Senica patrí oceňovanie osobností z oblasti pedagogiky a kultúrno-výchovnej práce.  Slávnostné stretnutie sa konalo 30. marca v koncertnej sále Základnej umeleckej školy, kde  ocenenia za rok 2015 prevzalo 23 osobností. Medzi ocenenými z našej školy boli pani profesorka Sališová a Rosová, ktorým za ich dlhoročnú prácu ďakujeme a k oceneniu im blahoželáme.

Primátor mesta Branislav Grimm spolu s predsedom komisie pre kultúru, vzdelávanie a ZPOZ Petrom Pastuchom všetkým oceneným odovzdali pamätné listy a  malé spomienkové darčeky.

Slávnostného stretnutia sa zúčastnili aj zástupca primátora Ján Hurban, tajomník Výboru NR SR pre sociálne veci Juraj Moravčík, riaditelia a zástupcovia materských, základných a stredných škôl, riaditeľov kultúrnych inštitúcií  a spoločenských organizácií v Senici.

 

Olympiáda Mladý účtovník 2016

17.marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník 2016". Súťaže sa zúčastnili študenti 4. ročníka, ktorí riešili súvislý účtovný príklad v programe pre vedenie podvojného účtovníctva - OMEGA. Najlepší účtovníci r. 2016 na škole Ľubomír Rýzek zo IV. B - 1. miesto a Kristína Ralbovská zo IV. C - 2. miesto,  postúpili do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 31. marca 2016 v Bratislave. Tretia bola Denisa Slintáková. Všetkým zúčastneným blahoželáme a Kristíne a Lubovi držíme palce, aby sa im v regionálnom kole darilo a aby nadviazali na úspechy našich študentov v predchádzajúcich ročníkoch.

V. R.

Víťaz manažérskej simulačnej hry je študent OA Senica

 V mesiacoch február a marec zorganizovala Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brne manažérsku simulačnú hru UNISIM, ktorá bola zameraná na podnikanie a manažérske rozhodnutia so zameraním vytvoriť úspešnú firmu.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti 4. ročníka stredných škôl, ktorí majú záujem v budúcom školskom roku študovať na tejto vysokej škole. Súťažilo sa cez internet, v piatich virtuálnych účtovných obdobiach. Finále súťaže sa uskutočnilo v Brne, počas ktorého žiaci absolvovali vedomostný test z oblasti ekonomiky.

Z našej školy sa do súťaže zapojil  žiak IV. A triedy, Kristián Černáček, ktorý so svojou cestovnou kanceláriou získal najvyšší počet bodov. Umiestnil sa tak zo všetkých súťažiacich na krásnom 1. mieste. Tento úspech mu zabezpečil prijatie na uvedenú VŠ bez prijímacích pohovorov a ako bonus získal štipendium v  1. ročníku štúdia vo výške 5 000 Kč.

Kristiánov úspech nás všetkých veľmi potešil a k 1. miestu mu srdečne blahoželáme. Prajeme mu, aby bol rovnako úspešný pri maturitných skúškach a aj počas ďalšieho štúdia na vysokej škole.

 

Ing. Antónia Černeková

 

Blahoželáme Milanovi

9. – 10. marca 2016 sa  v Obchodnej akadémii v Seredi  uskutočnil 50. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači – SIP. Našu školu reprezentoval  v kategórii profesionálne spracovanie textu  – wordprocessing  Milan Ušiak, žiak III. A triedy, ktorý bol zároveň jediným účastníkom súťaže za TTSK. Svojím výkonom obsadil v konkurencii žiakov z celého Slovenska pekné 4. miesto.
Milanovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a za príkladný prístup nielen k študijným povinnostiam. Prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.

PhDr. Alžbeta Londáková

  

Sekty a kulty u našich tretiakov

Členovia sekty sú zväčša úprimní ľudia a sú presvedčení, že rozširovaním členstva sa angažujú za záchranu ľudstva. Pretože sú zmanipulovaní, veria bezvýhradne všetkému, čo pri nábore tvrdia. Základné informácie o nebezpečných spoločenstvách u nás, vo svete, mladí ako riziková skupina – o tom všetkom formou besedy diskutovali  minulý týždeň žiaci tretieho ročníka na hodinách občianskej náuky s lektorom  CPPPaP v Senici.

 PhDr. Eva Otepková, vých.por.

Výsledky tretej disciplíny SIP

Aj v tretej disciplíne krajského kola súťaže Spracovanie informácii na počítači, profesionálne spracovanie textu - wordprocessing, boli úspešní naši žiaci. Prvé miesto získal Milan Ušiak z III. A triedy, druhé miesto Monika Szegényová, II. CR a na treťom mieste bola Monika Varcholová z III. B triedy. Milan Ušiak si svojim výkonom vybojoval postup na celoslovenské kolo, ktoré bude 9. - 10. marca 2016 v Seredi. Milanovi držíme palce!

Prvú disciplínu ovládla OA Senica

 

11. februára 2016 sa už po tretíkrát v našej škole uskutočnil jubilejný 50. ročník krajského kola súťaže v Spracovaní informácií na PC. Rekordných 28 súťažiacich, najlepších pretekárov zo školských kôl, súťažilo v 3 kategóriách: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

V tomto roku nebolo favoritov, lebo takmer všetci dosiahli v školských kolách porovnateľné výkony. Rozhodoval každý úder, každá chybička a momentálna sústredenosť alebo tréma pretekárov.

Teší nás, že prvú disciplínu sme ovládli, lebo prvé miesto v písaní na PC obsadila Deniska Slintáková zo IV. A triedy výkonom 332,3 čistých úderov za minútu, druhá bola Klaudia Búzková zo IV. CR triedy3. miesto obsadil Milan Ušiak z triedy III. A. Gratulujeme!

V druhej disciplíne, úprava textu na PC súťažili 4 pretekári, z ktorých dvaja nesplnili limit. Vyhrala druháčka Lenka Jančovičová z OA Hlohovec, ktorá dosiahla 6 000 bodov.

Tretia disciplína – wordprocessing je medzi žiakmi stále populárnejšia a súťažilo v nej 5 pretekárov, z toho Milan Ušiak, Monika Varcholová, Petra Varsíková a Monika Szegényová z našej školy. Oprava prác sa podľa súťažného poriadku robí dodatočne, ale my veríme, že úspešní budú práve naši pretekári.

Okrem víťazov prvej kategórie ďakujeme aj tým žiakom, ktorí boli ochotní reprezentovať našu školu a ktorým sa aj darilo: Miške Grúberovej z II. C triedy a Marike Orgoníkovej zo

IV. A triedy. Veríme, že ostatní naši súťažiaci nazbierali v súťaži potrebné skúsenosti a v budúcnosti ich dobre využijú.

Ing. Marta Juráňová

 

Foto: J. Kovačechová

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

11.februára 2016 sa zúčastnil Jakub Lalák z III.A krajského kola Olympiády v NEJ v Trnave. V kategórii 2C sa umiestnil z 5 žiakov na 2.mieste a obhájil tak svoju pozíciu z minulého školského roka. Tešíme sa spolu s Jakubom z pekného umiestnenia a ďakujeme za reprezentáciu školy.                

 PhDr.Eva Otepková, vyuč.NEJ

Volejbalový turnaj

V piatok, v deň odovzdávania polročných vysvedčení, si medzi sebou zmerali sily zástupcova jednotlivých tried vo volejbale. Do finále sa prebojovali céčkari - 3. C a 4. C. Víťazstvo si tesným výsledkom vybojovala 4. C. Druhí boli žiaci z 3. C a tretie miesto získali zástupcovia z 3. A.

Školské preteky v písaní na PC

 

V decembri 2015 sa uskutočnili školské preteky v písaní na PC. Na pretekoch sa zúčastnilo 260 žiakov
2., 3. a 4. ročníka oboch študijných odborov. Hodnotiacimi kritériami bola rýchlosť a presnosť písania. Aké je umiestnenie súťažiacich na prvých piatich miestach?

1. Klaudia Búzková, IV. CR, 365,2 č. ú. za minútu, presnosť 99,5 %
2. Milan Ušiak, III. A, 340 č. ú. za za minútu, presnosť 99,86 %
3. Simona Horváthová, trieda III. A, 321,5 č. ú. za minútu, presnosť 99,4 %
4. Sabína Trávničková, trieda II. B, 320,7 č. ú. za minútu, presnosť 99,88 %
5. Vivienne Zuščíková, trieda II. A, 318,5 č. ú. za minútu, presnosť 100 %

Víťazom gratulujeme a veríme, že sa im bude rovnako dobre dariť aj v krajskom kole, ktoré sa uskutoční na našej škole vo februári.

Ing. Marta Juráňová

Vianočný deň

21. decembra 2015 sa po prvýkrát zorganizovali v našej škole Vianočné predajné trhy. Každá trieda si pripravila predajný stánok, v ktorom za symbolické ceny ponúkali vianočné pečivo, slané pochutiny, ale i rôzne produkty vlastnej výroby. Výťažok z predaja 216 € sa študenti rozhodli venovať senickému útulku.

Foto z podujatia (Foto J. Kovačechová)

Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu základných i stredných škôl

 

Celoštátneho finále šachu sa tento rok konalo 17. a 18. decembra v Humennom. Našu školu reprezentoval Patrik Gaša zo IV. C triedy, ktorý si svoju účasť vybojoval prvým miestom v krajskom kole.  V kategórii Študenti SŠ a a II. stupňa osemročných Gymnázií, v ktorej štartovalo 25 súťažiacich Patrik obsadil pekné 10. miesto.

Blahoželáme!

 

Deň otvorených dverí v OA Senica


Tradične sa v našej škole koncom decembra konal  Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili nielen žiaci ZŠ zo všetkých senických škôl, ale i škôl z celého okresu Senica, Skalica, Myjava a Malacky. Spolu s učiteľmi a rodičmi  si okrem priestorov školy prezreli aj priestory na odbornú prípravu študentov OA. Sprievodným podujatím bol Kontraktačný deň cvičných firiem v aule školy a prezentácia študentov študijného odboru služby v cestovnom ruchu.
Študenti
štvrtého ročníka cestovného ruchu prezentovali svoje cestovné kancelárie, tretiaci  prezentovali svoju činnosť ukážkami slávnostného prestierania a druháci si vyskúšali sprievodcovské služby pri sprevádzaní hostí po odborných učebniach v škole.
Kontraktačného dňa sa zúčastnili všetky cvičné firmy tretieho a tvrtého ročníka
odboru obchodná akadémia. Cvičné firmy prezentovali svoje výrobky a služby v predajných stánkoch a zároveň súťažili v kategóriách najlepší reklamný spot, najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia, najlepší reklamný slogan. Na základe hodnotení z jednotlivých kategórií bola vyhlásená najlepšia cvičná firma. Stala sa ňou firma BUILD IT UP, s. r. o. Foto z podujatia (Foto J. Kovačechová)

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 10. decembra 2014 sa v Obchodnej akadémii uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili vo dvoch kategóriách  - prvý a druhý ročník v kategórii 2A, tretí a štvrtý ročník v kategórii 2B. V prvom – písomnom kole -  žiaci písali testy, ktoré obsahovali úlohy na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu.   8 najlepších v kategórii 2A a 7 najlepších z kategórie 2B postúpilo do druhého – ústneho kola. V ňom študenti preukázali svoje komunikačné schopnosti ( rozprávanie podľa obrázku / monológ/   a rolová hra / dialóg).

Po sčítaní bodov dospeli odborné poroty /kategória 2A – Mgr. Krištofovičová a Mgr. Balgová , kategória 2B – Mgr. Škúrková a Mgr. Šalíková/ k nasledovným výsledkom:

1. a 2. ročník, kategória  2A
1. miesto  Martin Jurčo, I. C
2. miesto  Andrea Jankovýchová, II.B
3. miesto  Erika Havičová , I. B
3. a 4. ročník, kategória 2B
1. miesto Milan Ušiak, III. A
2. miesto Radka Hurbanová, IV.A
3. miesto Martina Ovečková, III. A


Do obvodného kola  postupujú víťazi – Milan Ušiak a Martin Jurčo.

Gratulujeme!

Mgr. Veronika Balgová

Ďalšie foto (J. Kovačechová)

Verejná zbierka

Aj v tomto školskom roku 2015/2016 sme sa opäť ako škola zapojili do celonárodnej verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2015 v uliciach celého Slovenska. Každoročne túto zbierku organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Vyzbierané peniaze slúžia na podporu detí a mládeže vo všetkých kútoch Slovenska.
Študenti III. A triedy - dobrovoľníci so žltými pokladničkami sa stali súčasťou 17. ročníka tejto zbierky. V našom meste vyzbierali 217,34 €. Všetkým, ktorí prispeli do zbierky určitou finančnou čiastkou ĎAKUJEME.

Ing. Monika Hladíková, koordinátorka zbierky

Prezentácia stredných škôl

2. 12. 1015 sme v Skalici zakončili tohtoročné Prezentácie stredných škôl. V regióne, v ktorom je veľa stredných škôl nás prekvapil a zároveň potešil značný záujem deviatakov študovat na našej škole. Prichádzali za nami s konkrétnymi otázkami, týkajúcimi sa možností a podmienok, za akých sa môžu stať v školskom roku 2016 / 2017 študentmi Obchodnej akadémie v Senici. Prejavili aj záujem o účasť na Dni otvorených dverí a my sa tešíme na ďalšie stretnutie 17. decembra na pôde našej školy.

PhDr. Anna Držíková a Ing. Zlatica Mudrochová

 

Ľudské práva žien

S kamarátmi nás spájajú spoločné ciele, hodnoty, záujmy a pod. Ani pri výbere partnera by to nemalo byť inak. Po zamilovanosti vyprchá chemická reakcia a dievčatá, ktoré sa často zvyknú podriadiť partnerovi, precitnú a neraz prichádza sklamanie, ktoré často vyústi do šikany, ponižovania, násilia. Ako si zachovať v partnerstve slobodu a rovnocenne sa podieľať na plánovaní, rozhodovaní a spoločných povinnostiach, o tom, keď muži si zvyknú dokazovať svoju ,,mužnosť“ ponižovaním žien a o  iných negatívnych javoch v súžití muža a ženy, diskutovali  dievčatá  4. ročníka s preventistkou z OR PZ v Senici v poslednom októbrovom týždni.

vých. por. PhDr.E.Otepková

 

Byť štíhla je IN (?)

Alebo sa viac páčia nefalšované prirodzené ženské tvary? Téma, ktorá zaujíma možno viac (paradoxne) nás ženy než mužov, i keď sa tvárime, že sa chceme páčiť hlavne im. O kráse ženského tela, poruchách príjmu potravy, o psychologickom pozadí bulímie, anorexie a o podpore zdravého životného štýlu diskutovali študenti 2. ročníka na hodinách biológie s pracovníkom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici v poslednom októbrovom týždni. Dúfajme, že po tejto diskusii  si nejedna študentka predsavzala, že zdravá krása je tá pravá krása.

vých. por. PhDr. E.Otepková

 

Imatrikulácie OA 2015

Dňa 16. 11. 2015, sme tak ako každý rok, oslavovali Deň študentstva a to imatrikuláciami. Prváci dostali tému 60, 70 a 80-te roky. O hlavný program sa postarali študenti 3.C triedy. Ostatní tretiaci mali za úlohu prvákov „pripraviť“ na príchod do auly. Tu sa odohrávali jednotlivé vystúpenia prváckych tried. Na imatrikulácie sa všetci pripravili ukážkovo. Nacvičili si tance na predom pripravenú hudbu a celé ich vystúpenia doladili skvelé kostýmy. Vystúpeniami sa však ich „trápenie“ ešte neskončilo. Pripravené boli pre nich úlohy, ako napr. zarecitovať Romea a Juliu, či nalíčiť sa so zaviazanými očami. Všetci sme ich však odmenili obrovským potleskom, ktorý si právoplatne zaslúžili. Nakoniec predsedovia aj ich triedny učitelia museli zložiť sľub, ktorým sa oficiálne začlenili medzi obchodkárov.

Simona Jurovatá, III. C

   

Ocenenie študentov

Pri príležitosti medzinárodného Dňa študentstva sa každoročne na Mestskom úrade v Senici oceňuje 17 najlepších študentov stredných škôl v meste a zástupcu Študentského parlamentu. Stalo sa tak aj 11. novembra 2015. Z našej školy boli ocenení Milan Ušiak III. A, Nikola Lakatošová a Andrej Považan IV. C, Krištof Huťťa IV. A a Petra Hučková zo IV. A bola ocenená za prácu v Študentskom parlamente.
Okrem študentov v tento deň ocenenie preberá aj víťaz ankety Cena senickej mládeže. Tento rok boli pozvaní všetci doterajší víťazi ankety,  medzi ktorých patrí aj p. prfesorka Držíková a Medňanská.

 

Aerobic maratón pre stredné školy

Krajské kolo, 1. miesto a postup do celoslovenského kola Denisa Milová, IV. CR

 

iBobor

Dvadsať žiakov prvého a druhého ročníka sa 9. novembra 2015 zapojilo do informatickej súťaže iBobor, ktorá prebieha prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Najlepšími súťažiacimi z našej školy boli Peter Vyskočil I. B, Adrián Šturdík z I. A a Martin Jurčo z I. C. Školským koordinátorom súťaže bola Mgr. Rosová.

 

   

 

Spolu o Európe

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravilo 5. novembra 2015 v Starej tržnici v Bratislave podujatie s názvom Spolu o Európe – diskusia s občanmi. Podujatie otvoril prezident Andrej Kiska; hlavnými hosťami diskusného fóra boli podpredseda Európskej komisie zodpovedný za euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a minister hospodárstva Vazil Hudák.

Informačné centrum Europe Direct v Senici zabezpečilo účasť  študentov  OA Senica na tomto medzinárodnom podujatí.

Mgr. Viera Medňanská

Prezentácia stredných škôl

Tradícia prezentácií stredných škôl pre žiakov a rodičov deviatych ročníkov sa začala v tomto školskom roku v Myjave dňa 4. novembra 2015. Zúčastnilo sa jej spolu 20 škôl. Ďalšia prezentácia bude v Senici 12. novembra a v Skalici 2. decembra.
Našu OA prezentovali PhDr. Anna Držíková a Ing. Zlatica Mudrochová.

Exkurzia v NR SR Bratislava

 

S právom a trojdelením štátnej moci súvisela exkurzia tried III. B a III. CR, ktorá sa uskutočnila 30. októbra 2015 v Bratislave. Začala sa návštevou nášho najvyššieho zákonodarného orgánu, NR SR. Vypočuli sme si pútavý výklad o histórii a súčasnosti parlamentarizmu na Slovensku. Dozvedeli sme sa tiež ďalšie informácie o prínose slovenských národovcov Štúra, Hurbana, Hodžu ale aj Štefánika pri formovaní povedomia Slovákov. Zaujímavé boli aj podrobné údaje o umeleckom diele akademického maliara Albína Brunovského, ktoré je umiestnené pred vstupom do rokovacej sály. V nej sme mali možnosť odfotiť sa, posedieť si na miestach poslancov či členov vlády, alebo prehovoriť na mikrofón za rečníckym pultom.

Z budovy parlamentu sme sa presunuli na nádvorie Bratislavského hradu, ktorého súčasťou sú kancelárie poslancov a odkiaľ sme videli časť nášho hlavného mesta s Dunajom. Exkurzia pokračovala zastávkou pred prezidentským palácom. Mali sme šťastie, lebo práve napoludnie za zvukov trúbky napochodovala čestná stráž prezidenta SR a videli sme hlavný ceremoniál výmeny stráže. Po vypočutí referátu žiakov o postavení prezidenta republiky ako hlavy štátu sme sa popri záhradách prezidentského paláca presunuli k Úradu vlády.
Ani slabý dážď nám nezabránil v tom, aby sme si aj tu vypočuli pekné referáty o vláde SR a o úlohe jednotlivých ministerstiev. Na záver exkurzie sme sa občerstvili a prešli historickou časťou Bratislavy.

Ing. Marta Juráňová

(In)tolerancia, xenofóbia, rasizmus  a naše postoje a predsudky

Október patril aj tejto téme, ktorá je stále aktuálna a v súčasnosti  ešte viac. Žiaci 3.ročníka sa stretli na  hodinách občianskej náuky s pracovníkom CPPPaP v Senici a v duchu neformálnej besedy diskutovali o negatívnych etnických postojoch, rasovej diskriminácii, o iracionálnej podstate predsudkov a o uvedomení si vlastnej zodpovednosti za vlastné konanie. Podľa vyjadrení študentov bola diskusia veľmi zaujímavá už aj preto, lebo  sledujú súčasnú situáciu vo svete, ktorá sa ich nepriamo  dotýka. Prijali by ďalšie podobné hodiny, ktoré by im pomohli orientovať sa v zložitosti problému. (Pokúsime sa...)

vých. poradkyňa  E.Otepková

Slovenská televízia testovala na Obchodnej akadémii

Pekný  učebnicový príklad spojenia teórie s praxou. 20.októbra 2015 prišli pracovníci RTVS Bratislava z relácie Test magazín na OA v Senici. Redaktor Michal Slanička prišiel s kolegami na základe vzájomnej spolupráce so študentmi  II.C. Žiaci na predmete Tovaroznalectvo už v minulom školskom roku sledovali známu reláciu Test magazín, ktorá vhodne dopĺňa  obsah učiva v  tomto predmete. A v októbri sa jedna z ich hodín stala súčasťou jednej epizódy magazínu. ( Len na pripomenutie: v relácii sa testujú rôzne výrobky z hľadiska kvality a ich predaj na trhu.) Počas hodiny žiaci skúšali testovanie parfémov rovnakej značky. Zisťovali totožnosť parfému, jeho kvalitu, predávaného v kamennom obchode a na internete. Niektorí žiaci poskytli aj rozhovor. Hodina, v ktorej bola teória prepojená so živým vstupom, sa stala pre študentov nezabudnuteľným zážitkom a príjemnou skúsenosťou.
Poďakovanie patrí  študentovi Dáriusovi Malíkovi (II.C), ktorý sa spoznal počas letných prázdnin s redaktorom M. Slaničkom a dohovoril toto pracovné stretnutie  a p.prof. M. Prandovej za zrealizovanie hodiny.

                                                                                                        PhDr. Eva Otepková
15:20 min     http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7697/78388

Dva dni poznávania

Dňa 1.10. 2015 sa žiaci IV. CR zúčastnili odbornej exkurzie po Trnave. Navštívili Západoslovenské múzeum – Dom hudby a Múzeum knižnej kultúry s výstavou Ľudovít Štúr a jeho doba. V Dome hudby žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Poslednou zastávkou exkurzie bola Bazilika sv. Mikuláša – výrazná pamiatka Trnavy.

Na druhý deň sa zúčastnili exkurzie v stravovacom podniku, v reštaurácii Jozef II. v Holíči.  Študenti mali možnosť nahliadnuť do všetkých odbytových a výrobných priestorov, ale aj do minipivovaru Wywar, ktorý reštaurácia vlastní. Tu boli podrobne oboznámení s výrobou piva.
 

Rok Ľudovíta Štúra

1. októbra si žiaci II. B triedy so zaujatím prezreli Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
Za dverami domu pani Koléniovej   sa žiaci ocitli v  revolučnej Európe 1848 a  v izbe, kde  za pôvodným masívnom stolom Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža s ďalšími predstaviteľmi prvej Slovenskej národnej rady rokovali, usmerňovali revolučné snaženie, vydávali závažné rozhodnutia.
Zaujímavé boli uniformy dobrovoľníkov a ich osobné predmety. Múzeum vlastní jeden zo siedmych originálnych výtlačkov Ústavy Slovenskej republiky.

Senický týždeň dobrovoľníctva

 

Druháci odboru služby v cestovnom ruchu sa 16. septembra v rámci aktivít Týždňa dobrovoľníctva aktívne zapojili do konzervovania drevenej konštrukcie Škodáčkovho mlyna v Čáčove. Veľa sa dozvedeli  o histórii mlynárstva v regióne i o aktivitách, ktoré umožnia využívať tento veľmi dobre zachovaný objekt pre turizmus.

video: http://europedirect.senica.sk/kto-sme/

 

Kurz ochrany života a zdravia

Žiaci tretieho ročníka absolvovali trojdňový branný kurz v Piesočnej v Moravskom svätom Jáne. Počas týchto dní sa žiaci venovali rôznym aktivitám - pešia turistika do okolia, vytrvalejší žiaci sa išli pozrieť do Hohenau, cykloturistika, volejbal, basketbal a futbal. K povinným aktivitám patrila zdravotná a dopravná príprava, streľba zo vzduchovky na terč, orientácia v priestore podľa buzoly, či hod granátom na cieľ. Získané vedomosti žiaci využili v brannom preteku päťčlenných družstiev, do ktorého sa zapojilo aj družstvo inštruktorov kurzu v zložení p. p. Hladíková, Pekarová, Rosová, Sakmárová a Černek.
Nechýbal ani táborák s opekaním špekáčkov a slaninky a samozrejme hudba a spev na gitare.  Žiaci si z kurzu odniesli kopec zážitkov. FOTO (Jnka Kovačechová)

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Do školských lavíc Obchodnej akadémie zasadlo aj 72 prvákov študijného odboru obchodná akadémia.
Prváci boli privítaní a začlenení do tried riaditeľkou školy Ing. Miroslavou Príkopovou v aule školy.
Slávnostné otvorenie a príhovor pre všetkých žiakov zaznel po hymne SR, v ňom riaditeľka školy zaželala všetkým veľa úspechov v štúdiu, živote, veľa zdravia, šťastia, ale aj chuť do štúdia.

Naši milí absolventi,
 

napíšte nám pár slov o sebe, o svojich ďalších plánoch, na akej vysokej škole študujete či kde pracujete. Dajte o sebe vedieť na adresu oacernekova@centrum.sk.

Ďakujem vám a prajem veľa úspechov. Ing. Černeková

Oznam pre stravníkov
 

Ćíslo účtu: 7000494671/8180

                  IBAN SK3681800000007000494671

Stravné možno uhradiť trvalým príkazom, jednorazovým príkazom, výnimočne poštovou poukážkou.
 
Trvalý príkaz:
Popalatok za obed:
Pri úhrade platieb za stravu, prosím, uvádzajte VS – školský rok, mesiac.
Do správy pre prijímateľa treba uviesť vždy meno a  priezvisko žiaka, triedu.  
Správne zadaný príkaz na úhradu platby za stravu  nám zjednoduší jeho zaúčtovanie.